Czarownica

Czarownica – w niektórych wierzeniach ludowych: kobieta zajmująca się czarną magią, kojarzona z siłami nieczystymi – często z szatanem. Męskim odpowiednikiem jest czarownik. W folklorze pojawiają się także dobre czarownice, które zajmują się tą czystą i dobrą magią. Postaci czarownic możemy spotkać m. in. w europejskiej mitologii ludowej, jednakże tam funkcjonuje raczej pod pojęciem wiedźmy i ma nieco mniej pejoratywne znaczenie.

CZAROWNICA - ZDJęCIA Z WIOKIPEDII

W 1484 papież Innocenty VIII wydał bullę Summis desiderates będącą podsumowaniem wcześniejszych uchwał potępiających czary i zezwoleniem karania śmiercią czarownic i czarowników. Innocenty VIII powołał się w niej na słowa Biblii Nie pozwolisz żyć czarownicy. (Wj.,22,17.)

Motyw czarownicy jest obecny także w kulturze europejskiej różnych epok, m.in. w Makbecie W. Szekspira. Poemat symfoniczny Antonína Dvořáka z 1896 nosi tytuł Czarownica południa.

Wiedźma – w przedchrześcijanskich słowiańskich społecznościach kobieta posiadająca wiedzę, związaną z ziołolecznictwem, medycyną, przyrodą. Osoba szanowana przez społeczeństwo, zwracano się do niej po rady. Pierwotnie w kulturach słowiańskich wiedźmę nazywano wiedma, widma. Wiedźma posiadająca zdolności lub cechy magiczne nazywana była ciotą.

Pierwotnie, prawdopodobnie aż do połowy IX wieku na terenach wschodnich słowiańszczyzny, owo określenie nie było pejoratywne. W wyniku ekspansji chrześcijaństwa i piętnowania rytuałów ludowych i pogańskich zwyczaj gromadzenia i przechowywania wiedzy przez osoby w wybranych rodach uległ zapomnieniu. Wiedźmy oskarżano o czary dlatego obecnie wiedźma często utożsamiana jest z czarownicą.

źródło: pl.wikipedia

przypisy

Szymon Wrzesiński, Potępieńcy średniowiecznej Europy, LIBRON, Kraków 2007.
Sallman Jean-Michel, Czarownice, Wrocław 1994.
Wrzesiński Szymon: Wspólniczki szatana. Czarownice na ziemiach polskich. Egros, Warszawa, 2006.
Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. PIW, Warszawa, 1985, 178.

hastagi na stronie:

#motyw czarownicy#scenariusz przedstawienia kabaretowego dla dzieci#scenariusz przedstawienia o czarownicach

Authors
Top