Filmy z czerwonym znaczkiem – to coś złego?

Oglądanie filmów. Zależy, jaka jest treść tych filmów. Oglądanie filmów erotycznych czy tym bardziej pornograficznych jest grzechem dla każdego. Jeśli trafi się w innym filmie jakaś scena o takim zabarwieniu, to jej obejrzenie niekoniecznie musi być złem. Zależy to od naszej wewnętrznej intencji, nastawienia, poruszenia.

Zapewne inne skutki taka scena wywoła u osoby, która jest starsza, która miała jakieś doświadczenia w tej materii, a inne u osoby młodej, dla której każdy impuls w tym względzie wywołuje mocny oddźwięk.

Filmy z czerwonym znaczkiem

Też potrzeba słuchać swojego sumienia, kierować się naturalnym wstydem. Mogą też być innego typu filmy – nasycone scenami bardzo brutalnymi, albo naturalistycznymi, lub pełnymi nienawiści. Potrzeba czujności. Sam fakt zatem, że film jest opatrzony czerwonym kwadracikiem jeszcze o niczym nie przesądza, choć powinno nas to może zastanowić – co to będzie za film, i czy warto go oglądać, czy nie będzie raczej zaśmiecał mojej wyobraźni, stępiał wrażliwości moralnej.

Fakt grzechu nie jest zależny wprost od tego, co się dzieje na zewnątrz nas – ważny jest nasz odbiór tej rzeczywistości – czy mam upodobanie w tym złu, które oglądam, jakie wywołuje ono u mnie myśli, pragnienia, czy zbyt lekkomyślnie nie narażam się na zło przez oglądanie takich czy innych programów, scen. To trzeba umieć ocenić w swoim sumieniu. Zawsze możesz postawić sobie pytanie – czy ktoś mi bliski byłby ze mnie zadowolony, gdyby wiedział, że ja oglądam to czy tamto; czy gdyby tu siedział przy mnie, nie musiałabym się wstydzić, że na coś patrzę.

To są może takie subiektywne odczucia, ale przecież wiemy, że zdanie kogoś obiektywnego działa również przez głos naszego sumienia, przez nasze poczucie przyzwoitości, jakiś zmysł wewnętrzny, nawet poczucie wstydu; że otrzymujemy natchnienia wewnętrzne, aby coś robić, albo aby czegoś unikać… Jest zresztą taka zasada: gdy chodzi o dobro – zwykle jego spełnienie wymaga trudu, poświęcenia, czasem wyrzeczenia, rezygnacji (np. z czegoś do czego jesteśmy kuszeni) – ale po wypełnieniu tego dobra, albo po powstrzymaniu się od popełnienia zła – odczuwamy pokój i radość w sercu.

I to jest symptom, że postąpiliśmy dobrze. W wypadku zła jest odwrotnie: widzimy jakąś przyjemność, jakieś pozorne dobro, a gdy już ulegniemy danej pokusie, albo popełnimy jakieś zło – wówczas odczuwamy wyrzuty sumienia, rozczarowanie, pustkę, poczucie zawodu – i to jest potwierdzenie, że uczynek nie był dobry.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#filmy z czerwonym znaczkiem

Authors
Top