Co zabrać na tegoroczną maturę?

Oczywiste jest od wielu lat, że na maturę niezbędny jest długopis lub pióro z czarnym tuszem, gdyż tylko takie pismo rozpozna czytnik kodujący. Ponadto, zabrać można ołówek oraz gumkę – jeśli na przykład początkowo chcielibyśmy tylko ponaznaczać wstępnie odpowiedzi, aby potem móc się nad nimi głębiej zastanowić.

Oprócz tego, koniecznie trzeba pamiętać o zabraniu dowodu osobistego, gdyż bez niego nie będzie można przekroczyć progu wejścia na salę egzaminacyjną. Ponadto dowód przydatny jest do wpisania swojego numeru PESEL – ten jednak, często używany, bardzo szybko się utrwala. No i wreszcie – dowód bardzo przydatny jest w momencie otwierania zaklejonych kart testowych.

To minimum, natomiast w przypadku matury z niektórych przedmiotów dozwolone są jeszcze inne pomoce – część własnych, a część zapewnionych przez daną szkołę. Te wymienia po kolei Centralna Komisja Egzaminacyjna, i tak:
– na maturze z języka polskiego na sali musi znajdować się słownik ortograficzny oraz słownik poprawnej polszczyzny – każdy jeden musi przypadać na 25 osób, nigdy nie na więcej;
– na maturze z języka: białoruskiego, litewskiego oraz ukraińskiego na sali musi znajdować się jedno- lub dwujęzyczny słownik językowy – jeden musi przypadać na 25 osób, nie na więcej;
– na maturze z języka kaszubskiego na sali musi znajdować się słownik poprawnej polszczyzny, słownik ortograficzny oraz słownik językowy języka kaszubskiego – każdy jeden musi przypadać na 25 osób, nie na więcej;
– na maturze z języka łacińskiego i kultury antycznej na sali musi znajdować się mały atlas historyczny – jeden na 25 osób, nie na więcej, a także każdy zdający może mieć słownik łacińsko-polski;
– na maturze z historii muzyki każdy zdający powinien posiadać odtwarzacz do płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami;
– na maturze z biologii każdy zdający może posiadać linijkę;
– na maturze z chemii każdy zdający otrzyma kartę wybranych tablic chemicznych, sam może zaś przynieść sobie linijkę oraz kalkulator prosty (tj. taki, na którym można tylko dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, obliczać pierwiastki kwadratowe oraz procenty);
– na maturze z fizyki i astronomii każdy zdający otrzyma kartę wybranych wzorów i stałych fizycznych, sam zaś może przynieść sobie linijkę oraz kalkulator prosty (tj. taki, na którym można tylko dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, obliczać pierwiastki kwadratowe oraz procenty);
– na maturze z matematyki każdy zdający otrzyma zestaw wybranych wzorów matematycznych, sam zaś może przynieść sobie cyrkiel, linijkę oraz kalkulator prosty (tj. taki, na którym można tylko dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, obliczać pierwiastki kwadratowe oraz procenty);
– na maturze z informatyki każdy zdający może mieć kalkulator prosty (tj. taki, na którym można tylko dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, obliczać pierwiastki kwadratowe oraz procenty);
– na maturze z geografii każdy zdający może mieć linijkę, lupę oraz kalkulator prosty (tj. taki, na którym można tylko dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, obliczać pierwiastki kwadratowe oraz procenty);
– na egzaminie maturalnym dla osób niesłyszących na sali musi znajdować się słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych oraz słownik wyrazów bliskoznacznych – każdy jeden na 25 osób, nie na więcej;
– na egzaminie maturalnym dla osób niewidomych i słabo widzących na sali musi znajdować się sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne do wykorzystywania na egzaminie maturalnym przez osoby niewidome lub słabo widzące np.: monitory/linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie, powiększalniki.

ŹRÓDŁO INFORMACJI: Centralna Komisja Edukacyjna
Opracowanie: Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#czego spodziewać się na maturze 2012#co trzeba wziac na mature#co wziac na mature z polskiego#co może być na maturze z polskiego 2012#co można zabrać na maturę 2011#co wziąć na maturę z polskiego#co moze byc na maturze 2012 z polskiego#co zabrać na maturę z polskiego#co trzeba wziąć na maturę#matura 2012 czego sie spodziewac

Authors
Tags

Related posts

Top